Pravila letenja

DRUŠTVO DJP KOVK AJDOVŠČINA

Start KOVK: nmv 860 m
Pristanek PICERIJA ANJA : nmv 100 m

Za vzletišče KOVK in pristajališče skrbi in vzdržuje DJP KOVK Ajdovščina, pod okriljem ZPLS. Na omenjenem kraju lahko letijo vsi piloti, ki imajo veljavne letne vinjete. Prireditve, srečanja, šolanja jadralnih padalcev in komercialni poleti, so dovoljeni samo po predhodnem dogovoru z DJP KOVK Ajdovščina. Pristajanje na sosednjih parcelah posejanimi z različnimi poljščinami je STROGO PREPOVEDANO!!
 

 
Pravila letenja na območju ajdovskega letališča in pravila pristajanja na tem območju

Zaradi bližine javnega letališča Ajdovščina je letenje dovoljeno skladno z omejitvami in pogoji razvidnimi iz soglasja letališča Ajdovščina. To pomeni, da je potrebno upoštevati prepovedano cono letenja in možnost letenja v tej coni zgolj po predhodnem dogovoru z vodjem letenja na letališču Ajdovščina (rdeče označena cona na priloženi sliki).
Za pristajanje se uporablja označeno pristajalno mesto. Prosimo, da res pristajate ob vetrni vreči, 200 m zahodno od Picerije Anja. Prepovedana je vožnja po travi. Prepovedani so pristanki na letališču in nasploh letenje pod 300m nad tlemi v rdeči coni. Precej pilotov se poslužuje pristajanja ob vhodu na hitro cesto H4, kar je v sredini prepovedanega območja in ni dovoljeno. Zasilni pristanki so dovoljeni v rumeni coni npr. pri vasi Lokavec.

obmocje_letenja_en

Prosimo, da se te omejitve strogo spoštuje. Hvala.

Ajdovščina, 7.4.2011

DJP KOVK AJDOVŠČINA