Pravila letenja

DRUŠTVO DJP KOVK AJDOVŠČINA

Start KOVK: nmv 860 m
Pristanek PICERIJA ANJA : nmv 100 m

Za vzletišče KOVK in pristajališče skrbi in vzdržuje DJP KOVK Ajdovščina, pod okriljem ZPLS. Na omenjenem vzletišču lahko letijo vsi piloti, ki imajo veljavne letne vinjete. Prireditve, srečanja, šolanja jadralnih padalcev in komercialni poleti, so dovoljeni samo po predhodnem dogovoru z DJP KOVK Ajdovščina. Pristajanje na sosednjih parcelah je STROGO PREPOVEDANO!!
  


Pravila letenja na območju ajdovskega letališča in pravila pristajanja na tem območju

Pred poletom z vzletišča Kovk pošljite SMS sporočilo o nameravani aktivnosti na telefonsko številko 031 555 315


Zaradi bližine javnega letališča Ajdovščina je letenje dovoljeno skladno z omejitvami in pogoji razvidnimi iz soglasja letališča Ajdovščina. To pomeni, da je potrebno upoštevati prepovedano cono letenja in možnost letenja v tej coni zgolj po predhodnem dogovoru z vodjem letenja na letališču Ajdovščina (rdeče označena cona na priloženi sliki).
Za pristajanje se uporablja označeno pristajalno mesto. Prosimo, da res pristajate ob vetrni vreči, 200 m zahodno od Picerije Anja. Prepovedana je vožnja po travi. Prepovedani so pristanki na letališču in nasploh letenje pod 900m MSL v rdeči coni.  Zasilni pristanki so dovoljeni v rumeni coni npr. pri kraju Lokavec.

KartaPrepovedanihCon2

 


Prosimo, da se te omejitve strogo spoštuje.

Predvidena globa v primeru kršitev pravil letenja, po 187. členu Zlet namreč določa globo v razponu od 400 do 600 eurov za prekršek neupoštevanja pravil letenja.

Ajdovščina, 7.4.2011

DJP KOVK AJDOVŠČINA