člani

S 25. majem 2018 začne veljati nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki prinaša nekatere novosti na področju varovanja osebnih podatkov.

 

Zastopniki društva so sicer javno znani direktno na zakonski podlagi, glede ostalih kontaktnih oseb pa preverite ali s tem še naprej soglašajo, sicer se jih izbriše.