Novi društveni organi DJP Kovk

datum: 11.05.2018

V četrtek, 10.5.2018, smo imeli člani  DJP Kovk  redno letno skupščino. Poleg podajanja letnih poročil društvenih organov za preteklo leto in sprejemanja planov za naslednje leto, so bile letos volitve v društvene organe, saj je dosedanjim članom teh organov potekel mandat. V skladu z določili statuta, je bil  izvoljen nov upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Samo Božič, za tajnika Janko Bogataj, za blagajnika pa Jože Vidmar. Vsem izvoljenim čestitamo in želimo naprej uspešno vodenje društva.

skupscina_2018