REDNI OBČNI ZBOR

datum: 16.04.2018

Sklicujem redni občni zbor DJP Kovk
Dne 10.05.2018 ob 19:00 uri v pizzerija Anja
Dnevni red:
Otvoritev občnega zbora
Sprejem dnevnega reda
Izvolitev zapisnikarja občnega zbora in dveh overiteljev
Letno poročilo predsednika
Finančno poročilo za leto 2017
Poročilo nadzornega odbora
Volitve nove mandatne dobe za predsednika, tajnika, blagajnika ter dva člana upravnega odbora, nadzornega odbora (3 člani) in disciplinske komisije (3 člani)
Plan dela za leto 2018
Razno

Sklicujem redni občni zbor DJP Kovk
Dne 10.05.2018 ob 19:00 uri v pizzerija Anja
Dnevni red:
Otvoritev občnega zbora
Sprejem dnevnega reda
Izvolitev zapisnikarja občnega zbora in dveh overiteljev
Letno poročilo predsednika
Finančno poročilo za leto 2017
Poročilo nadzornega odbora
Volitve nove mandatne dobe za predsednika, tajnika, blagajnika ter dva člana upravnega odbora, nadzornega odbora (3 člani) in disciplinske komisije (3 člani)
Plan dela za leto 2018
Razno